IBAN kalkulator
PRONAĐI IBAN
IBAN kalkulator: konvertira nacionalni broj bankovnog računa u IBAN broj.

Programerski posao može se svesti na nekoliko koraka koje je potrebno napraviti na bazi.

1. Dodajte novu kolonu u tablicu: kupci-dobavljaci
Ako vam se npr. stari žiro računi nalaze u koloni brRacuna, dodajte novu kolonu brRacuna_old.
Tip nove kolone neka bude jedank tipu stare kolone.

2. Kopirajte postojeće račune u novu kolonu
Npr: UPDATE dbo.kupci SET brRacuna_old = brRacuna

3. Izradite funkciju koja prima žiro račun kao parametar i vraća IBAN
Za izradu ove funkcije poslužite se ODLUKOM O KONSTRUKCIJI I UPOTREBI MEĐUNARODNOG BROJA BANKOVNOG RAČUNA (IBAN) iz narodnih novina.

4. Provjerite dužinu stare kolone i podesite da dužina bude minimalno 21 karakter
Npr: ALTER TABLE dbo.kupci ALTER COLUMN brRacuna VARCHAR(21) NULL

5. Izmjenite sadržaj stare kolone pomoću funkcije koju ste napravili
Npr: UPDATE dbo.kupci SET brRacuna = dbo.racunajIBAN(brRacuna)

U osnovi to je to. Moguće je da imate vodeći broj banke upisan u nekoj drugoj koloni, pa će vam naredba u točki br. 5 izgledati ovako: UPDATE dbo.kupci SET brRacuna = dbo.racunajIBAN(vodeciBr + brRacuna)
Ili vam je vodeći broj banke u drugoj tablici, pa će te koristiti JOIN u kombinaciji s UPDATE naredbom.
Moguće su i druge varijacije, ako npr. imate zapise formata "xxxxxxx-xxxxxxxxxx", morat će te crticu uklonit prije slanja parametra funkciji ili će te to učiniti u samoj funkciji.

Ako vam kako možemo pomoći, slobodno nam pišite.

Content managment system
kontakt