IBAN kalkulator
PRONAĐI IBAN

IBAN kalkulator: konvertira nacionalni broj bankovnog računa u IBAN broj.Zašto kalkulator?
Imate stari broj računa, vaša doznaka zahtjeva IBAN?
IBAN kalkulator pretvorit će ga u IBAN, za bilo koju banku u RH.
Imate bazu kupaca i dobavljča sa starim žiro računima?
Stvar nije tako komplicirana i zahtjeva nešto programerskog posla.

Konstrukcija IBAN-a
IBAN broj u RH sastoji se od 21 alfanumeričkog znaka i ove je forme: HRkkAAAAAAABBBBBBBBBB, gdje je:
HR – dvoslovna oznaka za Republiku Hrvatsku,
kk – dvoznamenkasti kontrolni broj koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10
slova A – sedmeroznamenkasti vodeći broj banke
slova B – deseteroznamenkasti broj (partija) transakcijskog računa koji određuje banka koja vodi taj račun.

IBAN kalkulator gotovo uvijek radi ispravno. Međutim, ne možemo u potpunosti isključiti bug u softveru ili na web serveru, ali gotovo je nemoguće da izgubite novac kao rezultat krivo dobivene vrijednosti na ovoj web stranici.

Spremanje podataka
Koristeći ovu web stranicu, neizbježno stižu određeni podaci na naš web poslužitelj, ali ti se podaci ne snimaju niti se trajno pohranjuju. To znači da se ponovnim unosom istih vrijednosti, dobivene vrijednosti se iznova računaju.

Pomoć, bugovi i ostalo
Ako zapnete, trebate pomoć ili uočite bilo kakav bug, javite se na email: ibanbafer.org

Content managment system
kontakt